THE HOTEL  I  ROOMS AND SERVICES   I  LOCATION  I  PICTURES GALLERY   I  RESERVATIONS  I  LINKS  I  CONTACT
MercadoMedia | Web Design | Salta - Jujuy - Argentina
Antigal Hotel – Salta Argentina | Pje. Patricias Argentinas 730 (Av. Entre Ríos al 350)  I  Tel. /Fax: +54 387 422-7986 | Salta (4400) - Argentina